AAA 16,45 ■ 0,00(0%) | AAM 0,00 ■ 0,00(0%) | ABT 0,00 ■ 0,00(0%) | ACC 17,30 ▼ -0,90(-4.95%) | ACL 11,15 ▼ -0,05(-0.45%) | ADS 15,00 ▼ -0,15(-0.99%) | AGF 0,00 ■ 0,00(0%) | AGM 9,00 ■ 0,00(0%) | AGR 3,75 ▼ -0,05(-1.32%) | AMD 3,63 ▲ 0,01(0.28%) | ANV 18,10 ▲ 0,30(1.69%) | APC 29,80 ▼ -0,20(-0.67%) | APG 4,75 ▼ -0,05(-1.04%) | ASM 12,40 ■ 0,00(0%) | ASP 6,62 ■ 0,00(0%) | AST 63,50 ▲ 0,20(0.32%) | ATG 1,00 ■ 0,00(0%) | BBC 78,20 ▲ 0,40(0.51%) | BCE 5,40 ■ 0,00(0%) | BCG 5,40 ▼ -0,02(-0.37%) | BFC 25,90 ▼ -0,20(-0.77%) | BHN 0,00 ■ 0,00(0%) | BIC 29,00 ▼ -0,95(-3.17%) | BID 31,60 ▲ 0,50(1.61%) | BMC 12,90 ▲ 0,15(1.18%) | BMI 18,90 ▼ -0,50(-2.58%) | BMP 52,90 ▲ 0,10(0.19%) | BRC 0,00 ■ 0,00(0%) | BSI 11,80 ▼ -0,05(-0.42%) | BTP 11,35 ▼ -0,05(-0.44%) | BTT 0,00 ■ 0,00(0%) | BVH 84,10 ▼ -0,10(-0.12%) | BWE 18,60 ▼ -0,10(-0.53%) | C32 26,15 ▲ 0,15(0.58%) | C47 11,65 ▲ 0,15(1.30%) | CAV 56,50 ▲ 2,00(3.67%) | CCI 0,00 ■ 0,00(0%) | CCL 3,40 ■ 0,00(0%) | CDC 0,00 ■ 0,00(0%) | CEE 19,00 ■ 0,00(0%) | CHP 22,60 ▼ -0,60(-2.59%) | CIG 4,20 ▼ -0,28(-6.25%) | CII 26,10 ▼ -0,10(-0.38%) | CLC 32,00 ▼ -0,45(-1.39%) | CLG 3,36 ▲ 0,06(1.82%) | CLL 0,00 ■ 0,00(0%) | CLW 18,00 ▼ -0,80(-4.26%) | CMG 22,50 ▲ 0,10(0.45%) | CMT 8,55 ▲ 0,49(6.08%) | CMV 13,70 ▼ -1,00(-6.80%) | CMX 5,24 ■ 0,00(0%) | CNG 26,50 ▼ -0,15(-0.56%) | COM 0,00 ■ 0,00(0%) | CRC 15,20 ▲ 15,20(0%) | CSM 13,85 ■ 0,00(0%) | CSV 37,90 ▼ -0,60(-1.56%) | CTD 153,40 ▼ -0,10(-0.07%) | CTF 21,25 ■ 0,00(0%) | CTG 26,20 ▲ 0,20(0.77%) | CTI 31,00 ▼ -0,70(-2.21%) | CTS 11,30 ▲ 0,10(0.89%) | CVT 24,90 ▲ 0,25(1.01%) | D2D 0,00 ■ 0,00(0%) | DAG 7,65 ▼ -0,01(-0.13%) | DAH 5,95 ▼ -0,20(-3.25%) | DAT 22,30 ▲ 0,10(0.45%) | DBD 39,00 ▼ -0,55(-1.39%) | DCL 14,10 ■ 0,00(0%) | DCM 11,20 ▲ 0,10(0.90%) | DGW 25,10 ▲ 0,30(1.21%) | DHA 27,75 ▼ -0,45(-1.60%) | DHC 37,10 ▼ -0,10(-0.27%) | DHG 97,80 ▼ -1,70(-1.71%) | DHM 2,60 ▲ 0,01(0.39%) | DIC 4,80 ■ 0,00(0%) | DIG 16,75 ▲ 0,90(5.68%) | DLG 2,67 ▼ -0,03(-1.11%) | DMC 0,00 ■ 0,00(0%) | DPG 43,00 ▲ 0,20(0.47%) | DPM 18,00 ▲ 0,10(0.56%) | DPR 36,50 ■ 0,00(0%) | DQC 27,90 ▲ 0,40(1.45%) | DRC 24,20 ■ 0,00(0%) | DRH 13,90 ▲ 0,20(1.46%) | DRL 57,00 ▲ 3,00(5.56%) | DSN 53,20 ■ 0,00(0%) | DTA 7,20 ▲ 0,20(2.86%) | DTL 0,00 ■ 0,00(0%) | DTT 0,00 ■ 0,00(0%) | DVP 48,20 ■ 0,00(0%) | DXG 27,65 ▲ 0,50(1.84%) | DXV 0,00 ■ 0,00(0%) | E1VFVN30 15,62 ▼ -0,06(-0.38%) | EIB 13,90 ▼ -0,10(-0.71%) | ELC 9,00 ■ 0,00(0%) | EMC 0,00 ■ 0,00(0%) | EVE 15,55 ▲ 0,10(0.65%) | EVG 4,37 ▼ -0,08(-1.80%) | FCM 5,94 ▲ 0,01(0.17%) | FCN 16,00 ▲ 0,70(4.58%) | FDC 15,15 ▲ 0,15(1%) | FIT 4,05 ■ 0,00(0%) | FLC 6,37 ▲ 0,25(4.08%) | FMC 23,30 ▲ 0,60(2.64%) | FPT 43,50 ■ 0,00(0%) | FRT 73,60 ▼ -0,40(-0.54%) | FTM 15,05 ▲ 0,05(0.33%) | FTS 13,05 ▼ -0,20(-1.51%) | FUCTVGF1 11,45 ▼ -0,85(-6.91%) | FUCVREIT 10,10 ▲ 0,14(1.41%) | FUESSV50 13,10 ▼ -0,10(-0.76%) | GAS 97,50 ▲ 1,30(1.35%) | GDT 42,00 ▼ -1,00(-2.33%) | GEX 31,00 ▲ 0,90(2.99%) | GIL 46,50 ▼ -0,50(-1.06%) | GMC 28,80 ▲ 0,80(2.86%) | GMD 25,15 ▼ -0,25(-0.98%) | GSP 13,50 ■ 0,00(0%) | GTA 12,90 ▲ 0,40(3.2%) | GTN 11,00 ▲ 0,15(1.38%) | HAG 6,86 ▲ 0,19(2.85%) | HAH 12,80 ▼ -0,30(-2.29%) | HAI 3,50 ▲ 0,03(0.86%) | HAP 3,70 ■ 0,00(0%) | HAR 5,27 ▲ 0,07(1.35%) | HAS 8,35 ■ 0,00(0%) | HAX 15,20 ▼ -0,10(-0.65%) | HBC 22,20 ▲ 0,10(0.45%) | HCD 10,25 ▲ 0,20(1.99%) | HCM 57,90 ▲ 0,70(1.22%) | HDB 35,65 ▼ -0,25(-0.70%) | HDC 13,00 ■ 0,00(0%) | HDG 30,90 ▲ 1,50(5.10%) | HHS 4,06 ■ 0,00(0%) | HID 2,68 ▲ 0,02(0.75%) | HII 16,85 ▲ 0,05(0.30%) | HLG 8,62 ▼ -0,63(-6.81%) | HMC 0,00 ■ 0,00(0%) | HNG 15,10 ▲ 0,70(4.86%) | HOT 0,00 ■ 0,00(0%) | HPG 37,60 ▼ -0,10(-0.27%) | HPX 27,30 ■ 0,00(0%) | HQC 1,92 ▲ 0,01(0.52%) | HRC 36,40 ▼ -2,70(-6.91%) | HSG 10,50 ■ 0,00(0%) | HSL 21,00 ▲ 0,40(1.94%) | HT1 11,95 ▲ 0,05(0.42%) | HTI 12,10 ▼ -0,05(-0.41%) | HTL 19,70 ▼ -1,45(-6.86%) | HTT 3,27 ▲ 0,18(5.83%) | HTV 0,00 ■ 0,00(0%) | HU1 0,00 ■ 0,00(0%) | HU3 10,10 ▼ -0,20(-1.94%) | HVG 0,00 ■ 0,00(0%) | HVX 0,00 ■ 0,00(0%) | IBC 24,50 ▼ -0,20(-0.81%) | ICF 0,00 ■ 0,00(0%) | IDI 11,65 ■ 0,00(0%) | IJC 8,19 ▼ -0,03(-0.36%) | IMP 52,00 ■ 0,00(0%) | ITA 2,74 ▲ 0,04(1.48%) | ITC 12,90 ▼ -0,10(-0.77%) | ITD 11,80 ▲ 0,20(1.72%) | JVC 3,19 ▼ -0,01(-0.31%) | KAC 0,00 ■ 0,00(0%) | KBC 11,95 ▼ -0,20(-1.65%) | KDC 32,95 ▼ -0,35(-1.05%) | KDH 29,25 ▲ 0,15(0.52%) | KHP 10,05 ▼ -0,10(-0.99%) | KMR 3,20 ▼ -0,20(-5.88%) | KPF 0,00 ■ 0,00(0%) | KSB 29,50 ■ 0,00(0%) | KSH 1,75 ■ 0,00(0%) | L10 21,00 ▼ -0,15(-0.71%) | LAF 0,00 ■ 0,00(0%) | LBM 31,00 ▲ 2,00(6.90%) | LCG 9,51 ▼ -0,08(-0.83%) | LCM 0,00 ■ 0,00(0%) | LDG 13,70 ▲ 0,05(0.37%) | LEC 18,60 ▼ -0,40(-2.11%) | LGC 0,00 ■ 0,00(0%) | LGL 6,60 ■ 0,00(0%) | LHG 18,70 ■ 0,00(0%) | LIX 40,50 ▲ 0,05(0.12%) | LM8 0,00 ■ 0,00(0%) | LSS 6,70 ▼ -0,03(-0.45%) | MBB 23,45 ▲ 0,05(0.21%) | MCG 3,45 ▼ -0,20(-5.48%) | MCP 25,00 ▼ -0,40(-1.57%) | MDG 0,00 ■ 0,00(0%) | MHC 4,50 ▼ -0,05(-1.10%) | MSN 89,70 ▲ 0,10(0.11%) | MWG 121,20 ▲ 3,10(2.62%) | NAF 10,80 ▲ 0,10(0.93%) | NAV 0,00 ■ 0,00(0%) | NBB 19,00 ■ 0,00(0%) | NCT 82,10 ▼ -0,80(-0.97%) | NKG 13,45 ▲ 0,05(0.37%) | NLG 29,00 ▼ -0,10(-0.34%) | NNC 58,00 ■ 0,00(0%) | NSC 111,00 ▼ -1,00(-0.89%) | NT2 26,40 ■ 0,00(0%) | NTL 9,60 ▼ -0,14(-1.44%) | NVL 64,30 ▼ -1,20(-1.83%) | NVT 0,00 ■ 0,00(0%) | OGC 2,53 ▲ 0,13(5.42%) | OPC 0,00 ■ 0,00(0%) | PAC 38,45 ▲ 0,15(0.39%) | PAN 59,70 ▲ 1,90(3.29%) | PC1 25,00 ■ 0,00(0%) | PDN 0,00 ■ 0,00(0%) | PDR 25,50 ■ 0,00(0%) | PET 8,88 ▼ -0,03(-0.34%) | PGC 14,00 ▼ -0,25(-1.75%) | PGD 0,00 ■ 0,00(0%) | PGI 17,25 ▼ -1,25(-6.76%) | PHR 24,45 ▲ 0,15(0.62%) | PIT 0,00 ■ 0,00(0%) | PJT 12,05 ▲ 0,05(0.42%) | PLP 14,85 ▲ 0,90(6.45%) | PLX 66,20 ▲ 2,00(3.12%) | PME 68,50 ▼ -0,50(-0.72%) | PMG 19,75 ■ 0,00(0%) | PNC 0,00 ■ 0,00(0%) | PNJ 100,00 ▲ 1,00(1.01%) | POM 14,00 ▼ -0,10(-0.71%) | PPC 18,50 ▲ 0,50(2.78%) | PPI 1,11 ▲ 0,01(0.91%) | PTB 57,60 ▲ 0,10(0.17%) | PTC 6,10 ▲ 0,20(3.39%) | PTL 0,00 ■ 0,00(0%) | PVD 14,30 ▲ 0,30(2.14%) | PVT 17,45 ▼ -0,05(-0.29%) | PXI 0,00 ■ 0,00(0%) | PXS 5,50 ■ 0,00(0%) | PXT 1,87 ▼ -0,03(-1.58%) | QBS 4,69 ▼ -0,06(-1.26%) | QCG 8,65 ▲ 0,05(0.58%) | RAL 89,50 ▼ -0,10(-0.11%) | RDP 12,85 ▲ 0,15(1.18%) | REE 34,40 ▲ 0,10(0.29%) | RIC 7,41 ▲ 0,48(6.93%) | ROS 41,60 ▼ -0,25(-0.60%) | S4A 0,00 ■ 0,00(0%) | SAB 211,80 ▼ -1,20(-0.56%) | SAM 6,84 ▲ 0,02(0.29%) | SAV 9,40 ▲ 0,50(5.62%) | SBA 14,40 ▼ -0,20(-1.37%) | SBT 18,40 ▲ 0,05(0.27%) | SBV 0,00 ■ 0,00(0%) | SC5 28,80 ▲ 1,85(6.86%) | SCD 22,45 ▲ 1,45(6.90%) | SCR 8,84 ▲ 0,03(0.34%) | SCS 170,00 ■ 0,00(0%) | SFC 0,00 ■ 0,00(0%) | SFG 0,00 ■ 0,00(0%) | SFI 28,50 ▼ -0,50(-1.72%) | SGN 138,50 ▼ -1,00(-0.72%) | SGR 21,85 ▲ 0,85(4.05%) | SGT 4,90 ■ 0,00(0%) | SHA 6,59 ▼ -0,31(-4.49%) | SHI 6,00 ▼ -0,02(-0.33%) | SHP 23,30 ▲ 0,50(2.19%) | SII 0,00 ■ 0,00(0%) | SJD 25,30 ▲ 0,15(0.60%) | SJF 23,10 ▼ -1,70(-6.85%) | SJS 20,20 ▼ -0,40(-1.94%) | SKG 22,00 ▲ 0,85(4.02%) | SMA 0,00 ■ 0,00(0%) | SMB 32,20 ▼ -0,30(-0.92%) | SMC 18,05 ▲ 0,10(0.56%) | SPM 0,00 ■ 0,00(0%) | SRC 13,00 ▲ 0,10(0.78%) | SRF 14,50 ▲ 0,30(2.11%) | SSC 0,00 ■ 0,00(0%) | SSI 29,70 ■ 0,00(0%) | ST8 0,00 ■ 0,00(0%) | STB 11,25 ▲ 0,05(0.45%) | STG 18,75 ▼ -0,05(-0.27%) | STK 13,25 ■ 0,00(0%) | SVC 44,00 ■ 0,00(0%) | SVI 43,45 ▲ 0,95(2.24%) | SVT 6,60 ▲ 0,01(0.15%) | SZL 31,35 ▲ 0,35(1.13%) | TAC 39,95 ▼ -0,05(-0.12%) | TBC 0,00 ■ 0,00(0%) | TCB 26,50 ■ 0,00(0%) | TCD 13,95 ▲ 0,25(1.82%) | TCH 28,15 ▼ -0,35(-1.23%) | TCL 24,50 ▲ 0,55(2.30%) | TCM 21,00 ▲ 1,10(5.53%) | TCO 0,00 ■ 0,00(0%) | TCR 0,00 ■ 0,00(0%) | TCT 61,90 ■ 0,00(0%) | TDC 8,45 ▲ 0,02(0.24%) | TDG 6,75 ▼ -0,25(-3.57%) | TDH 11,15 ▼ -0,10(-0.89%) | TDW 23,80 ▲ 1,00(4.39%) | TEG 7,00 ▼ -0,10(-1.41%) | TGG 27,05 ▲ 0,55(2.08%) | THG 26,40 ▲ 0,50(1.93%) | THI 44,00 ▲ 1,50(3.53%) | TIE 6,49 ▲ 0,17(2.69%) | TIP 0,00 ■ 0,00(0%) | TIX 0,00 ■ 0,00(0%) | TLD 7,17 ▲ 0,06(0.84%) | TLG 93,00 ▼ -1,00(-1.06%) | TLH 7,26 ▼ -0,04(-0.55%) | TMP 31,60 ■ 0,00(0%) | TMS 25,80 ▼ -0,10(-0.39%) | TMT 6,80 ▼ -0,40(-5.56%) | TNA 32,50 ■ 0,00(0%) | TNC 0,00 ■ 0,00(0%) | TNI 11,80 ▼ -0,10(-0.84%) | TNT 1,50 ■ 0,00(0%) | TPB 26,20 ▼ -0,05(-0.19%) | TPC 0,00 ■ 0,00(0%) | TRA 67,30 ▼ -1,20(-1.75%) | TRC 23,00 ▼ -0,45(-1.92%) | TS4 5,00 ▼ -0,20(-3.85%) | TSC 1,71 ■ 0,00(0%) | TTB 23,85 ▲ 0,15(0.63%) | TTF 2,90 ▼ -0,10(-3.33%) | TVB 26,75 ▲ 0,30(1.13%) | TVS 0,00 ■ 0,00(0%) | TVT 19,60 ▲ 0,10(0.51%) | TYA 10,85 ▲ 0,05(0.46%) | UDC 3,39 ▲ 0,17(5.28%) | UIC 25,50 ▲ 0,25(0.99%) | VAF 10,45 ▲ 0,35(3.47%) | VCB 62,20 ▲ 0,20(0.32%) | VCF 166,00 ▼ -3,90(-2.30%) | VCI 58,50 ▼ -0,50(-0.85%) | VDP 0,00 ■ 0,00(0%) | VDS 8,10 ■ 0,00(0%) | VFG 36,50 ▲ 0,05(0.14%) | VHC 75,40 ▲ 1,80(2.45%) | VHG 1,08 ▼ -0,01(-0.92%) | VHM 109,10 ▲ 0,30(0.28%) | VIC 102,70 ▲ 0,40(0.39%) | VID 6,55 ■ 0,00(0%) | VIP 7,04 ▼ -0,04(-0.56%) | VIS 0,00 ■ 0,00(0%) | VJC 150,60 ▼ -0,40(-0.26%) | VMD 17,60 ■ 0,00(0%) | VND 20,35 ▲ 0,35(1.75%) | VNE 6,66 ▼ -0,07(-1.04%) | VNG 17,55 ▲ 0,05(0.29%) | VNL 0,00 ■ 0,00(0%) | VNM 160,00 ▲ 1,50(0.95%) | VNS 15,95 ▲ 0,15(0.95%) | VOS 1,54 ■ 0,00(0%) | VPB 25,80 ▼ -0,20(-0.77%) | VPD 15,70 ▲ 0,10(0.64%) | VPG 18,80 ▲ 0,40(2.17%) | VPH 7,65 ▲ 0,16(2.14%) | VPI 41,65 ▼ -0,10(-0.24%) | VPK 4,50 ▼ -0,07(-1.53%) | VPS 0,00 ■ 0,00(0%) | VRC 22,60 ▲ 0,15(0.67%) | VRE 39,80 ▼ -0,05(-0.13%) | VSC 40,70 ▼ -0,20(-0.49%) | VSH 17,80 ■ 0,00(0%) | VSI 28,70 ▲ 0,60(2.14%) | VTB 0,00 ■ 0,00(0%) | VTO 7,40 ▼ -0,05(-0.67%) | YEG 196,00 ▲ 1,00(0.51%) | HOSE: Thông báo tuyển dụng - ATG: Bị cảnh báo - KAC: Bị kiểm soát đặc biệt - HVG: Bị kiểm soát đặc biệt - CDO: Tạm ngừng giao dịch - HAG: Bị cảnh báo - RDP: Bị cảnh báo - TTF: Bị cảnh báo - VHG: Bị kiểm soát - PPI: Bị kiểm soát - TIE: Bị cảnh báo - SCD: Bị cảnh báo - VPK: Bị cảnh báo - ICF: Bị kiểm soát - VOS: Bị kiểm soát - TCR: Bị cảnh báo - NVT: Bị kiểm soát - TSC: Bị cảnh báo - AGF: Bị kiểm soát đặc biệt - CDO: Bị kiểm soát đặc biệt - JVC: Bị cảnh báo - CMX: Bị cảnh báo - VHG: Bị cảnh báo - OGC: Bị kiểm soát - PTL: Bị kiểm soát - LCM: Bị kiểm soát - RIC: Bị kiểm soát - PXI: Bị kiểm soát - CIG: Bị kiểm soát - NAV: Bị cảnh báo - SGT: Bị cảnh báo - PIT: Bị kiểm soát - SAV: Bị cảnh báo - NVT: Bị cảnh báo - HAS: Bị cảnh báo - LAF: Bị cảnh báo - PNC: Bị cảnh báo - PTC: Bị cảnh báo - VIS: Bị cảnh báo - PNC: Bị kiểm soát đặc biệt - STT: Bị kiểm soát - PXT: Bị cảnh báo -