AAA 14,00 ▲ 0,25(1.82%) | AAM 13,20 ▼ -0,30(-2.22%) | ABT 46,90 ▲ 2,85(6.47%) | ACC 18,80 ▼ -0,10(-0.53%) | ACL 37,50 ▲ 0,80(2.18%) | ADS 13,85 ▲ 0,05(0.36%) | AGF 0,00 ■ 0,00(0%) | AGM 14,25 ▼ -1,05(-6.86%) | AGR 3,26 ▲ 0,03(0.93%) | AMD 3,21 ▼ -0,08(-2.43%) | ANV 29,10 ▲ 0,20(0.69%) | APC 36,05 ▲ 0,95(2.71%) | APG 7,60 ▼ -0,10(-1.30%) | ASM 10,35 ■ 0,00(0%) | ASP 6,10 ▼ -0,09(-1.45%) | AST 63,50 ▼ -1,00(-1.55%) | ATG 2,03 ▲ 0,03(1.5%) | BBC 74,50 ▲ 2,00(2.76%) | BCE 5,43 ■ 0,00(0%) | BCG 5,90 ■ 0,00(0%) | BFC 26,10 ▲ 0,10(0.38%) | BHN 82,70 ▼ -0,30(-0.36%) | BIC 23,60 ▼ -0,20(-0.84%) | BID 32,20 ▲ 1,20(3.87%) | BMC 14,15 ▼ -0,20(-1.39%) | BMI 21,00 ■ 0,00(0%) | BMP 55,50 ▲ 0,70(1.28%) | BRC 0,00 ■ 0,00(0%) | BSI 10,90 ■ 0,00(0%) | BTP 11,30 ▼ -0,10(-0.88%) | BTT 0,00 ■ 0,00(0%) | BVH 94,80 ▲ 0,80(0.85%) | BWE 22,50 ▲ 0,50(2.27%) | C32 28,30 ■ 0,00(0%) | C47 19,90 ▲ 0,30(1.53%) | CAV 56,00 ▼ -0,50(-0.88%) | CCI 11,70 ▲ 0,05(0.43%) | CCL 3,19 ■ 0,00(0%) | CDC 14,60 ▲ 0,65(4.66%) | CEE 16,50 ■ 0,00(0%) | CHP 21,80 ▲ 0,30(1.40%) | CIG 3,89 ■ 0,00(0%) | CII 26,15 ▲ 0,95(3.77%) | CLC 35,50 ▲ 1,60(4.72%) | CLG 2,72 ▲ 0,02(0.74%) | CLL 23,25 ▼ -1,75(-7%) | CLW 19,50 ▼ -1,45(-6.92%) | CMG 19,20 ▲ 0,30(1.59%) | CMT 0,00 ■ 0,00(0%) | CMV 0,00 ■ 0,00(0%) | CMX 16,00 ▲ 0,20(1.27%) | CNG 26,85 ■ 0,00(0%) | COM 57,90 ■ 0,00(0%) | CRC 19,70 ▲ 1,25(6.78%) | CRE 41,40 ■ 0,00(0%) | CSM 15,05 ▲ 0,05(0.33%) | CSV 30,00 ▲ 0,20(0.67%) | CTD 147,90 ▲ 2,40(1.65%) | CTF 24,00 ▲ 0,20(0.84%) | CTG 21,95 ▲ 0,70(3.29%) | CTI 24,55 ▲ 0,05(0.20%) | CTS 10,35 ▲ 0,15(1.47%) | CVT 22,15 ▲ 0,20(0.91%) | D2D 69,80 ▲ 1,50(2.20%) | DAG 6,22 ▲ 0,01(0.16%) | DAH 5,81 ▲ 0,01(0.17%) | DAT 15,75 ▼ -1,15(-6.80%) | DBD 40,80 ▲ 0,40(0.99%) | DCL 9,64 ▲ 0,14(1.47%) | DCM 9,54 ▲ 0,09(0.95%) | DGW 24,00 ■ 0,00(0%) | DHA 30,30 ▲ 0,50(1.68%) | DHC 41,40 ▼ -0,10(-0.24%) | DHG 82,30 ■ 0,00(0%) | DHM 4,90 ▼ -0,06(-1.21%) | DIC 3,10 ▲ 0,04(1.31%) | DIG 14,45 ▲ 0,20(1.40%) | DLG 2,03 ▲ 0,02(1.00%) | DMC 77,00 ■ 0,00(0%) | DPG 44,30 ■ 0,00(0%) | DPM 18,90 ▼ -0,20(-1.05%) | DPR 35,15 ▼ -0,15(-0.42%) | DQC 27,90 ▲ 0,15(0.54%) | DRC 21,20 ▲ 0,20(0.95%) | DRH 12,35 ▲ 0,05(0.41%) | DRL 41,40 ▼ -2,80(-6.33%) | DSN 60,40 ▼ -1,00(-1.63%) | DTA 7,20 ▼ -0,07(-0.96%) | DTL 41,00 ■ 0,00(0%) | DTT 0,00 ■ 0,00(0%) | DVP 44,60 ▼ -0,30(-0.67%) | DXG 25,00 ▲ 0,15(0.60%) | DXV 3,83 ▲ 0,25(6.98%) | E1VFVN30 14,41 ▲ 0,24(1.69%) | EIB 13,55 ▼ -0,10(-0.73%) | ELC 7,80 ▼ -0,01(-0.13%) | EMC 0,00 ■ 0,00(0%) | EVE 17,35 ▼ -0,15(-0.86%) | EVG 3,06 ▼ -0,05(-1.61%) | FCM 6,03 ▲ 0,02(0.33%) | FCN 14,95 ▲ 0,10(0.67%) | FDC 0,00 ■ 0,00(0%) | FIR 36,70 ▲ 1,00(2.80%) | FIT 3,25 ▼ -0,04(-1.22%) | FLC 5,26 ▲ 0,04(0.77%) | FMC 30,00 ■ 0,00(0%) | FPT 42,75 ▲ 0,55(1.30%) | FRT 72,00 ▲ 2,20(3.15%) | FTM 15,10 ▼ -0,10(-0.66%) | FTS 16,80 ▲ 0,10(0.60%) | FUCTVGF1 0,00 ■ 0,00(0%) | FUCTVGF2 0,00 ■ 0,00(0%) | FUCVREIT 0,00 ■ 0,00(0%) | FUESSV50 12,05 ▲ 0,05(0.42%) | GAS 95,00 ▲ 4,60(5.09%) | GDT 44,50 ▲ 0,70(1.60%) | GEX 25,00 ▲ 0,20(0.81%) | GIL 38,50 ▲ 0,50(1.32%) | GMC 43,90 ▼ -0,10(-0.23%) | GMD 28,75 ▲ 0,15(0.52%) | GSP 13,60 ▼ -0,05(-0.37%) | GTA 14,35 ▲ 0,05(0.35%) | GTN 11,05 ▼ -0,10(-0.90%) | HAG 5,59 ▲ 0,10(1.82%) | HAH 13,45 ▼ -0,10(-0.74%) | HAI 2,24 ▼ -0,16(-6.67%) | HAP 3,39 ▲ 0,01(0.30%) | HAR 5,14 ▲ 0,01(0.19%) | HAS 8,90 ■ 0,00(0%) | HAX 15,50 ■ 0,00(0%) | HBC 18,35 ▲ 0,25(1.38%) | HCD 6,26 ▼ -0,03(-0.48%) | HCM 55,10 ▼ -0,90(-1.61%) | HDB 29,95 ▲ 1,95(6.96%) | HDC 14,00 ▲ 0,15(1.08%) | HDG 33,90 ▲ 1,15(3.51%) | HHS 4,06 ▲ 0,03(0.74%) | HID 2,62 ▲ 0,17(6.94%) | HII 14,85 ▲ 0,05(0.34%) | HLG 0,00 ■ 0,00(0%) | HMC 14,20 ■ 0,00(0%) | HNG 15,95 ▼ -0,65(-3.92%) | HOT 26,40 ▼ -1,25(-4.52%) | HPG 35,20 ▲ 0,20(0.57%) | HPX 27,60 ▲ 0,35(1.28%) | HQC 1,57 ▲ 0,01(0.64%) | HRC 32,60 ■ 0,00(0%) | HSG 7,38 ▲ 0,18(2.5%) | HSL 17,30 ▲ 0,10(0.58%) | HT1 13,50 ▲ 0,10(0.75%) | HTI 12,40 ▼ -0,15(-1.20%) | HTL 19,20 ▼ -1,40(-6.80%) | HTN 30,40 ■ 0,00(0%) | HTT 1,65 ▼ -0,07(-4.07%) | HTV 15,00 ▼ -0,90(-5.66%) | HU1 0,00 ■ 0,00(0%) | HU3 9,31 ▲ 0,11(1.20%) | HVG 5,00 ▼ -0,05(-0.99%) | HVX 0,00 ■ 0,00(0%) | IBC 24,80 ▼ -0,20(-0.8%) | ICF 1,75 ■ 0,00(0%) | IDI 11,30 ▼ -0,35(-3.00%) | IJC 7,80 ▲ 0,09(1.17%) | IMP 51,00 ■ 0,00(0%) | ITA 2,66 ■ 0,00(0%) | ITC 11,60 ▼ -0,20(-1.69%) | ITD 10,95 ▲ 0,15(1.39%) | JVC 3,07 ▲ 0,02(0.66%) | KAC 0,00 ■ 0,00(0%) | KBC 12,10 ▼ -0,20(-1.63%) | KDC 25,50 ■ 0,00(0%) | KDH 29,90 ▲ 0,05(0.17%) | KHP 10,20 ■ 0,00(0%) | KMR 3,90 ■ 0,00(0%) | KPF 27,50 ■ 0,00(0%) | KSB 29,00 ▲ 0,30(1.05%) | KSH 1,51 ▲ 0,01(0.67%) | L10 0,00 ■ 0,00(0%) | LAF 6,38 ▲ 0,40(6.69%) | LBM 32,80 ▲ 0,20(0.61%) | LCG 8,60 ▲ 0,05(0.58%) | LCM 0,68 ▼ -0,04(-5.56%) | LDG 16,70 ▲ 0,30(1.83%) | LEC 18,70 ▼ -0,20(-1.06%) | LGC 29,90 ▲ 0,50(1.70%) | LGL 7,03 ▲ 0,09(1.30%) | LHG 20,25 ▼ -0,40(-1.94%) | LIX 49,00 ■ 0,00(0%) | LM8 0,00 ■ 0,00(0%) | LMH 10,10 ▲ 0,05(0.50%) | LSS 7,00 ▼ -0,20(-2.78%) | MBB 21,25 ▲ 0,80(3.91%) | MCG 2,50 ▲ 0,05(2.04%) | MCP 23,00 ■ 0,00(0%) | MDG 10,30 ▼ -0,20(-1.90%) | MHC 5,30 ▲ 0,30(6%) | MSN 79,60 ▲ 0,20(0.25%) | MWG 107,20 ▲ 0,20(0.19%) | NAF 10,70 ▼ -0,40(-3.60%) | NAV 9,05 ▲ 0,59(6.97%) | NBB 18,50 ▼ -0,40(-2.12%) | NCT 73,00 ▲ 0,70(0.97%) | NKG 8,20 ▲ 0,20(2.5%) | NLG 28,35 ▲ 0,75(2.72%) | NNC 53,30 ▲ 0,30(0.57%) | NSC 102,90 ■ 0,00(0%) | NT2 25,30 ▼ -0,35(-1.36%) | NTL 13,95 ▼ -0,15(-1.06%) | NVL 69,70 ▼ -2,30(-3.19%) | NVT 6,99 ▲ 0,04(0.58%) | OGC 3,42 ▲ 0,14(4.27%) | OPC 47,00 ▲ 0,50(1.08%) | PAC 42,80 ▲ 0,80(1.90%) | PAN 42,60 ▼ -0,60(-1.39%) | PC1 20,90 ▲ 0,30(1.46%) | PDN 64,00 ▲ 2,00(3.23%) | PDR 26,35 ▼ -0,05(-0.19%) | PET 8,40 ■ 0,00(0%) | PGC 14,00 ■ 0,00(0%) | PGD 37,00 ▼ -0,50(-1.33%) | PGI 16,50 ▼ -1,10(-6.25%) | PHC 13,80 ▲ 0,20(1.47%) | PHR 31,00 ▲ 0,15(0.49%) | PIT 5,70 ▲ 0,20(3.64%) | PJT 12,65 ▲ 0,60(4.98%) | PLP 13,55 ▲ 0,05(0.37%) | PLX 56,40 ▲ 1,40(2.55%) | PME 70,30 ▲ 3,30(4.93%) | PMG 20,80 ▲ 0,05(0.24%) | PNC 0,00 ■ 0,00(0%) | PNJ 93,00 ▲ 1,00(1.09%) | POM 9,99 ▼ -0,01(-0.1%) | PPC 18,40 ▲ 0,20(1.10%) | PPI 1,05 ▲ 0,01(0.96%) | PTB 62,70 ▼ -0,30(-0.48%) | PTC 0,00 ■ 0,00(0%) | PTL 2,65 ■ 0,00(0%) | PVD 16,15 ▲ 0,50(3.19%) | PVT 16,95 ■ 0,00(0%) | PXI 2,42 ▼ -0,16(-6.20%) | PXS 5,19 ▼ -0,04(-0.76%) | PXT 1,94 ▲ 0,12(6.59%) | QBS 4,72 ▲ 0,02(0.43%) | QCG 7,04 ▲ 0,16(2.33%) | RAL 89,90 ▲ 2,00(2.28%) | RDP 12,60 ■ 0,00(0%) | REE 31,10 ▲ 0,40(1.30%) | RIC 8,05 ▼ -0,15(-1.83%) | ROS 36,60 ▼ -0,20(-0.54%) | S4A 27,70 ▲ 1,10(4.14%) | SAB 245,00 ■ 0,00(0%) | SAM 7,12 ▼ -0,01(-0.14%) | SAV 8,87 ▲ 0,37(4.35%) | SBA 13,90 ■ 0,00(0%) | SBT 21,60 ▲ 0,45(2.13%) | SBV 14,55 ▼ -0,15(-1.02%) | SC5 26,90 ▲ 0,45(1.70%) | SCD 21,00 ▼ -1,00(-4.55%) | SCR 7,72 ▲ 0,06(0.78%) | SCS 150,00 ■ 0,00(0%) | SFC 23,00 ▲ 0,90(4.07%) | SFG 13,50 ■ 0,00(0%) | SFI 27,40 ▼ -1,00(-3.52%) | SGN 128,00 ■ 0,00(0%) | SGR 20,40 ▲ 0,10(0.49%) | SGT 5,30 ▲ 0,10(1.92%) | SHA 5,97 ▼ -0,02(-0.33%) | SHI 6,10 ▼ -0,25(-3.94%) | SHP 22,00 ■ 0,00(0%) | SII 15,75 ▲ 0,45(2.94%) | SJD 26,40 ▼ -0,10(-0.38%) | SJF 12,60 ▲ 0,10(0.8%) | SJS 14,80 ■ 0,00(0%) | SKG 16,10 ▲ 0,10(0.62%) | SMA 13,40 ▼ -0,70(-4.96%) | SMB 32,50 ▼ -0,30(-0.91%) | SMC 16,10 ▲ 0,10(0.62%) | SPM 0,00 ■ 0,00(0%) | SRC 0,00 ■ 0,00(0%) | SRF 13,00 ▲ 0,10(0.78%) | SSC 52,60 ▼ -3,90(-6.90%) | SSI 27,70 ▲ 0,10(0.36%) | ST8 0,00 ■ 0,00(0%) | STB 12,10 ▲ 0,10(0.83%) | STG 19,80 ■ 0,00(0%) | STK 19,60 ▲ 0,35(1.82%) | SVC 44,40 ▲ 0,40(0.91%) | SVI 49,00 ■ 0,00(0%) | SVT 0,00 ■ 0,00(0%) | SZL 33,50 ▼ -0,30(-0.89%) | TAC 0,00 ■ 0,00(0%) | TBC 24,60 ▼ -0,40(-1.6%) | TCB 25,70 ▲ 0,45(1.78%) | TCD 13,10 ■ 0,00(0%) | TCH 20,30 ■ 0,00(0%) | TCL 25,00 ▼ -1,70(-6.37%) | TCM 25,00 ▼ -0,90(-3.47%) | TCO 0,00 ■ 0,00(0%) | TCR 2,33 ▼ -0,17(-6.8%) | TCT 55,50 ▼ -0,70(-1.25%) | TDC 7,40 ▲ 0,14(1.93%) | TDG 4,10 ▲ 0,03(0.74%) | TDH 10,05 ■ 0,00(0%) | TDM 19,10 ▼ -0,15(-0.78%) | TDW 24,35 ▼ -0,10(-0.41%) | TEG 7,95 ▲ 0,25(3.25%) | TGG 6,78 ■ 0,00(0%) | THG 28,10 ▼ -0,30(-1.06%) | THI 0,00 ■ 0,00(0%) | TIE 9,74 ■ 0,00(0%) | TIP 14,95 ▲ 0,15(1.01%) | TIX 27,05 ▲ 1,75(6.92%) | TLD 6,90 ▼ -0,08(-1.15%) | TLG 73,20 ▲ 3,80(5.48%) | TLH 5,81 ■ 0,00(0%) | TMP 34,50 ▼ -2,50(-6.76%) | TMS 22,70 ▲ 0,40(1.79%) | TMT 9,10 ▼ -0,40(-4.21%) | TNA 13,80 ■ 0,00(0%) | TNC 0,00 ■ 0,00(0%) | TNI 9,36 ▲ 0,61(6.97%) | TNT 2,49 ▲ 0,16(6.87%) | TPB 25,95 ▲ 0,40(1.57%) | TPC 11,00 ▲ 0,70(6.80%) | TRA 79,00 ▲ 2,80(3.67%) | TRC 22,70 ■ 0,00(0%) | TS4 7,64 ▼ -0,14(-1.80%) | TSC 1,41 ■ 0,00(0%) | TTB 20,55 ▲ 0,05(0.24%) | TTF 3,71 ▲ 0,01(0.27%) | TVB 30,90 ■ 0,00(0%) | TVS 0,00 ■ 0,00(0%) | TVT 25,35 ▲ 1,65(6.96%) | TYA 10,40 ■ 0,00(0%) | UDC 5,40 ▲ 0,15(2.86%) | UIC 30,05 ■ 0,00(0%) | VAF 10,35 ▲ 0,65(6.70%) | VCB 53,20 ▼ -0,20(-0.37%) | VCF 153,50 ■ 0,00(0%) | VCI 49,90 ▲ 0,70(1.42%) | VDP 0,00 ■ 0,00(0%) | VDS 9,32 ▼ -0,10(-1.06%) | VFG 38,00 ■ 0,00(0%) | VHC 108,90 ▲ 4,40(4.21%) | VHG 0,88 ▲ 0,04(4.76%) | VHM 71,20 ▼ -4,30(-5.70%) | VIC 90,10 ▼ -1,60(-1.74%) | VID 6,61 ▼ -0,01(-0.15%) | VIP 6,81 ▲ 0,01(0.15%) | VIS 27,00 ■ 0,00(0%) | VJC 127,90 ▲ 0,20(0.16%) | VMD 19,70 ▲ 0,70(3.68%) | VND 18,90 ▲ 0,45(2.44%) | VNE 4,62 ▼ -0,03(-0.65%) | VNG 19,55 ▲ 0,80(4.27%) | VNL 0,00 ■ 0,00(0%) | VNM 115,00 ▼ -2,00(-1.71%) | VNS 16,95 ▲ 0,10(0.59%) | VOS 1,58 ▲ 0,04(2.60%) | VPB 20,30 ▲ 1,30(6.84%) | VPD 14,50 ■ 0,00(0%) | VPG 23,50 ▼ -0,20(-0.84%) | VPH 6,30 ■ 0,00(0%) | VPI 43,30 ▲ 0,20(0.46%) | VPK 4,90 ▲ 0,21(4.48%) | VPS 0,00 ■ 0,00(0%) | VRC 22,00 ■ 0,00(0%) | VRE 30,00 ▼ -0,40(-1.32%) | VSC 40,50 ▲ 1,00(2.53%) | VSH 16,70 ■ 0,00(0%) | VSI 20,20 ▼ -1,30(-6.05%) | VTB 15,40 ■ 0,00(0%) | VTO 7,80 ▼ -0,10(-1.27%) | YBM 18,30 ▲ 0,05(0.27%) | YEG 285,00 ▼ -16,50(-5.47%) | HAI: Bị kiểm soát đặc biệt - HOSE: Thông báo tuyển dụng - MCG: Bị kiểm soát - AGF: Bị ngừng giao dịch - PTC: Bị kiểm soát - C47: Bị cảnh báo - KSH: Bị cảnh báo - MCG: Bị cảnh báo - NVT: Bị cảnh báo - VOS: Bị cảnh báo - AAM: Bị cảnh báo - HID: Bị cảnh báo - AGR: Bị cảnh báo - ATG: Bị cảnh báo - KAC: Bị kiểm soát đặc biệt - HVG: Bị kiểm soát đặc biệt - HAG: Bị cảnh báo - TTF: Bị cảnh báo - VHG: Bị kiểm soát - PPI: Bị kiểm soát - TIE: Bị cảnh báo - SCD: Bị cảnh báo - VPK: Bị cảnh báo - ICF: Bị kiểm soát - TCR: Bị cảnh báo - TSC: Bị cảnh báo - AGF: Bị kiểm soát đặc biệt - JVC: Bị cảnh báo - CMX: Bị cảnh báo - RIC: Bị cảnh báo - OGC: Bị kiểm soát - PTL: Bị kiểm soát - LCM: Bị kiểm soát - PXI: Bị kiểm soát - CIG: Bị kiểm soát - NAV: Bị cảnh báo - SGT: Bị cảnh báo - PIT: Bị kiểm soát - SAV: Bị cảnh báo - HAS: Bị cảnh báo - LAF: Bị cảnh báo - PNC: Bị kiểm soát đặc biệt - PXT: Bị cảnh báo -