Website tạm ngưng hoạt động

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp một lượng lớn những ý kiến chuyên môn, quản trị và các dịch vụ giao dịch chứng khoán một cách chuyên nghiệp cho khách hàng tại Việt Nam.

Chúng tôi kết hợp chặt chẽ giữa tinh thần làm việc trách nhiệm, sự hiểu biết sâu sắc về từng doanh nghiệp đặc trưng, sự hiểu biết về kinh tế vĩ mô trong nước và thế giới , các chính sách của nhà nước và sự quan tâm cao nhất đến nhu cầu của khách hàng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: info@cophieuviet.com
Điện thoại: 0915.060.271
Fanpage Facebook: www.facebook.com/matdanhtaichinh