AAA 16,00 ▲ 0,05(0.31%) | AAM 12,30 ▲ 0,30(2.5%) | ABT 34,50 ■ 0,00(0%) | ACC 18,00 ▼ -1,00(-5.26%) | ACL 34,60 ▲ 0,60(1.76%) | ADS 10,90 ■ 0,00(0%) | AGF 3,10 ▲ 0,10(3.33%) | AGM 10,40 ▲ 0,55(5.58%) | AGR 4,59 ▲ 0,06(1.32%) | AMD 1,55 ■ 0,00(0%) | ANV 24,70 ▲ 0,40(1.65%) | APC 22,35 ■ 0,00(0%) | APG 9,45 ▲ 0,45(5%) | ASM 7,16 ▲ 0,46(6.87%) | ASP 8,01 ▲ 0,06(0.75%) | AST 71,00 ▼ -0,80(-1.11%) | ATG 0,99 ▼ -0,03(-2.94%) | BBC 64,20 ▲ 0,50(0.78%) | BCE 6,80 ■ 0,00(0%) | BCG 8,52 ▲ 0,54(6.77%) | BFC 14,75 ▲ 0,05(0.34%) | BHN 79,00 ▲ 1,00(1.28%) | BIC 24,20 ■ 0,00(0%) | BID 40,80 ▼ -0,35(-0.85%) | BMC 16,85 ■ 0,00(0%) | BMI 24,60 ■ 0,00(0%) | BMP 53,00 ▼ -0,30(-0.56%) | BRC 0,00 ■ 0,00(0%) | BSI 7,05 ■ 0,00(0%) | BTP 12,30 ▼ -0,05(-0.40%) | BTT 0,00 ■ 0,00(0%) | BVH 73,70 ■ 0,00(0%) | BWE 26,00 ■ 0,00(0%) | C32 22,20 ▼ -0,20(-0.89%) | C47 13,30 ■ 0,00(0%) | CAV 52,30 ■ 0,00(0%) | CCI 13,60 ▼ -0,80(-5.56%) | CCL 10,35 ▲ 0,45(4.55%) | CDC 15,00 ▲ 0,60(4.17%) | CEE 15,65 ▲ 0,05(0.32%) | CFPT1902 12,50 ▲ 0,50(4.17%) | CFPT1903 14,50 ▲ 0,60(4.32%) | CFPT1904 2,90 ▲ 0,07(2.47%) | CHP 20,45 ▼ -0,05(-0.24%) | CHPG1902 0,43 ▼ -0,01(-2.27%) | CHPG1904 0,68 ▼ -0,06(-8.11%) | CHPG1905 3,20 ▼ -0,40(-11.11%) | CHPG1906 0,83 ▼ -0,05(-5.68%) | CIG 2,10 ▲ 0,01(0.48%) | CII 20,60 ▼ -0,05(-0.24%) | CLC 35,20 ▲ 2,20(6.67%) | CLG 1,88 ▼ -0,03(-1.57%) | CLL 29,00 ▼ -1,85(-6.00%) | CLW 21,00 ▲ 1,00(5%) | CMBB1902 3,49 ▼ -0,01(-0.29%) | CMG 38,30 ■ 0,00(0%) | CMSN1901 1,69 ▼ -0,07(-3.98%) | CMV 0,00 ■ 0,00(0%) | CMWG1902 9,70 ▲ 0,67(7.42%) | CMWG1903 6,75 ▲ 0,43(6.80%) | CMWG1904 40,48 ▲ 2,98(7.95%) | CMX 28,50 ▼ -0,30(-1.04%) | CNG 23,00 ▲ 0,15(0.66%) | COM 0,00 ■ 0,00(0%) | CRC 16,20 ■ 0,00(0%) | CRE 24,70 ▼ -0,15(-0.60%) | CREE1901 1,65 ▼ -0,12(-6.78%) | CSM 15,00 ▲ 0,30(2.04%) | CSV 23,20 ▼ -0,25(-1.07%) | CTD 97,00 ▼ -0,10(-0.10%) | CTF 20,50 ▼ -0,10(-0.49%) | CTG 21,25 ▲ 0,45(2.16%) | CTI 22,80 ▲ 0,35(1.56%) | CTS 8,40 ▲ 0,01(0.12%) | CVIC1901 1,82 ▼ -0,12(-6.19%) | CVNM1901 0,60 ▼ -0,01(-1.64%) | CVRE1901 1,06 ▼ -0,03(-2.75%) | CVT 20,70 ■ 0,00(0%) | D2D 70,90 ▼ -0,10(-0.14%) | DAG 6,64 ▼ -0,06(-0.90%) | DAH 9,80 ▼ -0,20(-2%) | DAT 16,75 ▼ -1,25(-6.94%) | DBC 22,50 ■ 0,00(0%) | DBD 52,30 ▼ -0,20(-0.38%) | DCL 17,00 ▼ -0,35(-2.02%) | DCM 8,67 ▲ 0,24(2.85%) | DGW 24,00 ▲ 0,40(1.69%) | DHA 30,80 ▲ 0,60(1.99%) | DHC 34,75 ▲ 0,55(1.61%) | DHG 91,00 ■ 0,00(0%) | DHM 4,30 ▼ -0,10(-2.27%) | DIC 2,51 ▼ -0,13(-4.92%) | DIG 14,05 ▼ -0,10(-0.71%) | DLG 1,57 ▼ -0,01(-0.63%) | DMC 68,20 ■ 0,00(0%) | DPG 43,00 ▼ -1,25(-2.82%) | DPM 13,15 ▼ -0,05(-0.38%) | DPR 37,70 ▼ -0,80(-2.08%) | DQC 18,00 ▲ 0,05(0.28%) | DRC 23,70 ■ 0,00(0%) | DRH 7,60 ▼ -0,05(-0.65%) | DRL 54,00 ■ 0,00(0%) | DSN 58,50 ■ 0,00(0%) | DTA 5,67 ▼ -0,04(-0.70%) | DTL 0,00 ■ 0,00(0%) | DTT 0,00 ■ 0,00(0%) | DVP 43,00 ▲ 0,20(0.47%) | DXG 17,40 ▲ 0,20(1.16%) | DXV 3,00 ▼ -0,10(-3.23%) | E1VFVN30 15,21 ▲ 0,06(0.40%) | EIB 16,80 ▲ 0,35(2.13%) | ELC 6,30 ▼ -0,10(-1.56%) | EMC 14,90 ▲ 0,95(6.81%) | EVE 11,85 ▼ -0,10(-0.84%) | EVG 2,61 ▼ -0,01(-0.38%) | FCM 6,99 ▲ 0,19(2.79%) | FCN 12,05 ▼ -0,05(-0.41%) | FDC 13,20 ■ 0,00(0%) | FIR 41,85 ▼ -0,30(-0.71%) | FIT 3,49 ▲ 0,04(1.16%) | FLC 3,63 ■ 0,00(0%) | FMC 27,00 ▼ -0,30(-1.10%) | FPT 57,80 ▲ 1,40(2.48%) | FRT 46,95 ▼ -0,05(-0.11%) | FTM 3,98 ▼ -0,29(-6.79%) | FTS 12,45 ■ 0,00(0%) | FUCTVGF1 0,00 ■ 0,00(0%) | FUCTVGF2 0,00 ■ 0,00(0%) | FUCVREIT 0,00 ■ 0,00(0%) | FUESSV50 13,20 ▲ 0,05(0.38%) | GAB 11,20 ▲ 0,10(0.90%) | GAS 103,80 ▼ -0,20(-0.19%) | GDT 35,40 ▼ -0,50(-1.39%) | GEG 28,00 ▲ 28,00(0%) | GEX 22,45 ■ 0,00(0%) | GIL 20,80 ▼ -0,10(-0.48%) | GMC 25,60 ▼ -0,50(-1.92%) | GMD 27,30 ▼ -0,05(-0.18%) | GSP 13,85 ▲ 0,05(0.36%) | GTA 12,35 ▲ 0,05(0.41%) | GTN 19,30 ▲ 0,25(1.31%) | HAG 4,52 ▼ -0,02(-0.44%) | HAH 14,70 ▼ -0,30(-2%) | HAI 1,61 ▼ -0,02(-1.23%) | HAP 3,37 ▲ 0,16(4.98%) | HAR 3,72 ■ 0,00(0%) | HAS 8,20 ▼ -0,09(-1.09%) | HAX 19,45 ▲ 0,15(0.78%) | HBC 14,35 ▲ 0,30(2.14%) | HCD 3,40 ■ 0,00(0%) | HCM 23,60 ▲ 0,30(1.29%) | HDB 26,35 ▲ 0,25(0.96%) | HDC 21,80 ■ 0,00(0%) | HDG 34,60 ▼ -0,10(-0.29%) | HHS 3,15 ▲ 0,11(3.62%) | HID 2,02 ■ 0,00(0%) | HII 11,35 ▼ -0,05(-0.44%) | HMC 14,55 ▼ -0,35(-2.35%) | HNG 16,50 ▼ -0,45(-2.65%) | HOT 0,00 ■ 0,00(0%) | HPG 22,95 ▼ -0,05(-0.22%) | HPX 26,35 ■ 0,00(0%) | HQC 1,23 ■ 0,00(0%) | HRC 0,00 ■ 0,00(0%) | HSG 6,49 ▼ -0,03(-0.46%) | HSL 8,04 ▼ -0,60(-6.94%) | HT1 15,60 ■ 0,00(0%) | HTI 0,00 ■ 0,00(0%) | HTL 0,00 ■ 0,00(0%) | HTN 19,40 ■ 0,00(0%) | HTT 1,53 ■ 0,00(0%) | HTV 15,75 ▲ 0,15(0.96%) | HU1 8,80 ■ 0,00(0%) | HU3 8,75 ▲ 0,23(2.70%) | HUB 22,55 ▼ -0,85(-3.63%) | HVG 2,90 ▲ 0,03(1.05%) | HVH 20,35 ■ 0,00(0%) | HVN 33,90 ▲ 0,40(1.19%) | HVX 2,94 ▼ -0,01(-0.34%) | IBC 20,10 ▼ -0,20(-0.99%) | IDI 7,23 ▲ 0,47(6.95%) | IJC 15,00 ▲ 0,25(1.69%) | ILB 19,40 ▲ 0,10(0.52%) | IMP 48,00 ▲ 0,10(0.21%) | ITA 3,09 ▼ -0,06(-1.90%) | ITC 17,45 ▼ -0,05(-0.29%) | ITD 11,80 ■ 0,00(0%) | JVC 3,09 ▲ 0,02(0.65%) | KBC 15,30 ▼ -0,20(-1.29%) | KDC 20,50 ▼ -0,70(-3.30%) | KDH 25,40 ▼ -0,10(-0.39%) | KHP 9,95 ▲ 0,65(6.99%) | KMR 2,57 ■ 0,00(0%) | KOS 26,60 ▼ -0,10(-0.37%) | KPF 28,00 ▲ 1,10(4.09%) | KSB 22,30 ▲ 0,20(0.90%) | L10 13,30 ▲ 0,85(6.83%) | LAF 7,99 ▲ 0,16(2.04%) | LBM 0,00 ■ 0,00(0%) | LCG 9,30 ▲ 0,03(0.32%) | LCM 0,65 ▲ 0,04(6.56%) | LDG 10,15 ▼ -0,05(-0.49%) | LEC 16,50 ▼ -0,20(-1.20%) | LGC 36,50 ■ 0,00(0%) | LGL 11,25 ▼ -0,10(-0.88%) | LHG 17,00 ▼ -0,10(-0.58%) | LIX 41,20 ▼ -0,10(-0.24%) | LM8 0,00 ■ 0,00(0%) | LMH 16,40 ■ 0,00(0%) | LSS 5,08 ■ 0,00(0%) | MBB 22,00 ▲ 0,15(0.69%) | MCG 0,00 ■ 0,00(0%) | MCP 19,90 ▲ 1,15(6.13%) | MDG 12,00 ▲ 0,40(3.45%) | MHC 4,06 ▼ -0,02(-0.49%) | MSH 55,70 ▲ 0,30(0.54%) | MSN 80,20 ▼ -0,70(-0.87%) | MWG 125,20 ▲ 3,20(2.62%) | NAF 21,90 ▼ -0,20(-0.90%) | NAV 8,30 ▲ 0,53(6.82%) | NBB 20,85 ▲ 1,35(6.92%) | NCT 73,40 ▲ 0,10(0.14%) | NKG 5,73 ■ 0,00(0%) | NLG 28,40 ■ 0,00(0%) | NNC 50,00 ▼ -0,20(-0.40%) | NSC 84,40 ▲ 4,60(5.76%) | NT2 24,45 ▼ -0,15(-0.61%) | NTL 23,00 ▲ 0,25(1.10%) | NVL 63,20 ▼ -0,30(-0.47%) | NVT 8,85 ■ 0,00(0%) | OGC 4,04 ▲ 0,20(5.21%) | OPC 50,00 ▲ 1,10(2.25%) | PAC 28,40 ▲ 0,40(1.43%) | PAN 29,00 ▲ 0,05(0.17%) | PC1 21,00 ■ 0,00(0%) | PDN 72,50 ▲ 2,00(2.84%) | PDR 26,45 ■ 0,00(0%) | PET 7,58 ▲ 0,01(0.13%) | PGC 14,20 ■ 0,00(0%) | PGD 32,00 ▼ -1,00(-3.03%) | PGI 0,00 ■ 0,00(0%) | PHC 13,30 ▲ 0,05(0.38%) | PHR 55,50 ▼ -0,50(-0.89%) | PIT 4,56 ▼ -0,34(-6.94%) | PJT 11,40 ▼ -0,10(-0.87%) | PLP 12,30 ▼ -0,20(-1.6%) | PLX 61,10 ▼ -0,20(-0.33%) | PME 53,00 ■ 0,00(0%) | PMG 19,15 ■ 0,00(0%) | PNC 0,00 ■ 0,00(0%) | PNJ 82,70 ▲ 0,30(0.36%) | POM 6,30 ▼ -0,10(-1.56%) | POW 12,70 ■ 0,00(0%) | PPC 24,60 ▼ -0,30(-1.20%) | PTB 68,50 ■ 0,00(0%) | PTC 0,00 ■ 0,00(0%) | PTL 3,79 ■ 0,00(0%) | PVD 18,10 ▼ -0,15(-0.82%) | PVT 17,75 ▲ 0,05(0.28%) | PXI 0,00 ■ 0,00(0%) | PXS 4,90 ▼ -0,16(-3.16%) | PXT 1,20 ▲ 0,02(1.69%) | QBS 3,11 ▲ 0,11(3.67%) | QCG 4,74 ▲ 0,05(1.07%) | RAL 76,50 ▼ -2,50(-3.16%) | RDP 8,89 ■ 0,00(0%) | REE 37,20 ■ 0,00(0%) | RIC 5,48 ▼ -0,41(-6.96%) | ROS 26,80 ▼ -0,10(-0.37%) | S4A 28,40 ▼ -0,10(-0.35%) | SAB 265,10 ▼ -0,20(-0.08%) | SAM 7,85 ▼ -0,07(-0.88%) | SAV 0,00 ■ 0,00(0%) | SBA 14,80 ▲ 0,10(0.68%) | SBT 17,85 ▼ -0,05(-0.28%) | SBV 7,99 ▼ -0,01(-0.12%) | SC5 24,00 ▼ -0,95(-3.81%) | SCD 30,70 ▲ 1,70(5.86%) | SCR 6,71 ▲ 0,01(0.15%) | SCS 166,00 ▼ -0,70(-0.42%) | SFC 22,70 ▼ -0,05(-0.22%) | SFG 6,95 ▼ -0,05(-0.71%) | SFI 23,50 ▼ -0,40(-1.67%) | SGN 85,90 ▲ 0,10(0.12%) | SGR 0,00 ■ 0,00(0%) | SGT 5,62 ▼ -0,37(-6.18%) | SHA 5,80 ▼ -0,04(-0.68%) | SHI 9,48 ▲ 0,28(3.04%) | SHP 0,00 ■ 0,00(0%) | SII 18,85 ▲ 1,00(5.60%) | SJD 20,15 ▲ 0,05(0.25%) | SJF 2,55 ▲ 0,16(6.69%) | SJS 16,75 ▲ 0,05(0.30%) | SKG 11,20 ▼ -0,10(-0.88%) | SMA 14,20 ■ 0,00(0%) | SMB 37,10 ■ 0,00(0%) | SMC 12,30 ■ 0,00(0%) | SPM 12,90 ▲ 0,45(3.61%) | SRC 23,25 ▼ -0,05(-0.21%) | SRF 14,80 ▲ 0,50(3.50%) | SSC 76,00 ▼ -2,50(-3.18%) | SSI 21,75 ▲ 0,15(0.69%) | ST8 0,00 ■ 0,00(0%) | STB 10,55 ▲ 0,35(3.43%) | STG 13,30 ▼ -0,05(-0.37%) | STK 20,60 ■ 0,00(0%) | SVC 38,50 ▲ 0,10(0.26%) | SVI 0,00 ■ 0,00(0%) | SVT 7,33 ▲ 0,30(4.27%) | SZC 19,60 ▲ 0,20(1.03%) | SZL 49,40 ▼ -1,20(-2.37%) | TAC 24,90 ▲ 0,20(0.81%) | TBC 0,00 ■ 0,00(0%) | TCB 22,95 ▲ 0,35(1.55%) | TCD 12,90 ■ 0,00(0%) | TCH 24,50 ▲ 0,50(2.08%) | TCL 28,50 ▼ -0,45(-1.55%) | TCM 21,60 ■ 0,00(0%) | TCO 0,00 ■ 0,00(0%) | TCR 0,00 ■ 0,00(0%) | TCT 45,30 ▼ -0,30(-0.66%) | TDC 9,36 ▼ -0,11(-1.16%) | TDG 2,14 ▲ 0,14(7%) | TDH 10,95 ▼ -0,05(-0.45%) | TDM 28,90 ▲ 0,20(0.70%) | TDW 0,00 ■ 0,00(0%) | TEG 6,36 ▼ -0,09(-1.40%) | TGG 2,64 ▼ -0,10(-3.65%) | THG 40,90 ▼ -0,10(-0.24%) | THI 28,50 ▲ 0,70(2.52%) | TIP 27,65 ▼ -0,35(-1.25%) | TIX 0,00 ■ 0,00(0%) | TLD 4,87 ▼ -0,36(-6.88%) | TLG 53,90 ▼ -2,60(-4.60%) | TLH 4,54 ▼ -0,01(-0.22%) | TMP 35,95 ▼ -0,05(-0.14%) | TMS 27,50 ▼ -0,50(-1.79%) | TMT 6,00 ■ 0,00(0%) | TN1 59,00 ■ 0,00(0%) | TNA 13,50 ■ 0,00(0%) | TNC 15,40 ▼ -1,00(-6.10%) | TNI 10,05 ■ 0,00(0%) | TNT 1,87 ■ 0,00(0%) | TPB 22,70 ▲ 0,20(0.89%) | TPC 10,45 ▲ 0,15(1.46%) | TRA 64,90 ▲ 0,70(1.09%) | TRC 35,45 ▲ 0,10(0.28%) | TS4 5,20 ▲ 0,03(0.58%) | TSC 2,19 ▼ -0,16(-6.81%) | TTB 23,70 ▼ -0,05(-0.21%) | TTE 0,00 ■ 0,00(0%) | TTF 2,86 ▼ -0,02(-0.69%) | TV2 86,40 ▼ -0,40(-0.46%) | TVB 16,40 ▲ 0,10(0.61%) | TVS 11,45 ■ 0,00(0%) | TVT 21,90 ■ 0,00(0%) | TYA 13,35 ■ 0,00(0%) | UDC 4,87 ■ 0,00(0%) | UIC 38,90 ▼ -0,40(-1.02%) | VAF 0,00 ■ 0,00(0%) | VCB 81,50 ▲ 0,90(1.12%) | VCF 170,80 ▼ -0,10(-0.06%) | VCI 34,50 ▲ 1,40(4.23%) | VDP 32,00 ▼ -1,55(-4.62%) | VDS 8,30 ▲ 0,33(4.14%) | VFG 0,00 ■ 0,00(0%) | VGC 19,85 ▲ 0,05(0.25%) | VHC 80,00 ▲ 0,80(1.01%) | VHM 90,30 ▼ -0,10(-0.11%) | VIC 121,50 ▼ -0,70(-0.57%) | VID 4,70 ■ 0,00(0%) | VIP 5,08 ▲ 0,03(0.59%) | VIS 23,50 ■ 0,00(0%) | VJC 139,50 ▼ -0,20(-0.14%) | VMD 0,00 ■ 0,00(0%) | VND 14,00 ■ 0,00(0%) | VNE 3,43 ▼ -0,03(-0.87%) | VNG 21,00 ■ 0,00(0%) | VNL 0,00 ■ 0,00(0%) | VNM 123,60 ▼ -0,10(-0.08%) | VNS 13,30 ▼ -0,20(-1.48%) | VOS 2,00 ▲ 0,01(0.50%) | VPB 21,45 ▲ 0,35(1.66%) | VPD 17,00 ▼ -0,20(-1.16%) | VPG 22,60 ▼ -0,20(-0.88%) | VPH 4,20 ■ 0,00(0%) | VPI 41,30 ▼ -0,25(-0.60%) | VPK 3,39 ▲ 0,01(0.30%) | VPS 12,20 ▲ 0,10(0.83%) | VRC 16,00 ▲ 0,30(1.91%) | VRE 34,10 ▲ 0,15(0.44%) | VSC 28,20 ▼ -0,10(-0.35%) | VSH 19,10 ▲ 0,10(0.53%) | VSI 23,90 ▲ 1,55(6.94%) | VTB 14,60 ▲ 0,40(2.82%) | VTO 7,35 ▼ -0,01(-0.14%) | YBM 8,67 ▼ -0,32(-3.56%) | YEG 60,40 ▼ -3,90(-6.07%) | HNG: Bị cảnh báo - HAG: Bị cảnh báo - NVT: Bị cảnh báo - LAF: Bị cảnh báo - HTT: Bị cảnh báo - LCM: Bị kiểm soát - PTC: Bị kiểm soát - TTF: Bị kiểm soát - CLG: Bị cảnh báo - DTL: Bị cảnh báo - PXT: Bị kiểm soát - VPK: Bị kiểm soát - ATG: Bị cảnh báo - TCR: Bị kiểm soát - HTT: Bị cảnh báo - PXS: Bị cảnh báo - TNT: Bị cảnh báo - VIS: Bị cảnh báo - QCG: Bị cảnh báo - MCG: Bị kiểm soát - VOS: Bị cảnh báo - HID: Bị cảnh báo - AGR: Bị cảnh báo - ATG: Bị cảnh báo - HVG: Bị kiểm soát đặc biệt - VPK: Bị cảnh báo - TSC: Bị cảnh báo - AGF: Bị kiểm soát đặc biệt - JVC: Bị cảnh báo - RIC: Bị cảnh báo - OGC: Bị kiểm soát - PTL: Bị kiểm soát - LCM: Bị kiểm soát - PXI: Bị kiểm soát - CIG: Bị kiểm soát - PIT: Bị kiểm soát - HAS: Bị cảnh báo -