AAA 17,40 ▼ -0,30(-1.69%) | AAM 13,20 ▼ -0,05(-0.38%) | ABT 37,00 ▼ -1,50(-3.90%) | ACC 20,00 ■ 0,00(0%) | ACL 40,00 ▼ -0,95(-2.32%) | ADS 13,85 ■ 0,00(0%) | AGF 4,40 ■ 0,00(0%) | AGM 10,50 ▼ -0,05(-0.47%) | AGR 3,68 ▼ -0,05(-1.34%) | AMD 1,80 ▼ -0,02(-1.10%) | ANV 31,80 ▼ -0,05(-0.16%) | APC 28,00 ■ 0,00(0%) | APG 8,00 ▼ -0,07(-0.87%) | ASM 7,50 ▼ -0,15(-1.96%) | ASP 6,40 ▲ 0,19(3.06%) | AST 62,50 ▼ -0,50(-0.79%) | ATG 1,34 ▲ 0,01(0.75%) | BBC 65,20 ▲ 0,20(0.31%) | BCE 6,97 ▼ -0,01(-0.14%) | BCG 5,96 ▼ -0,09(-1.49%) | BFC 20,95 ▼ -0,25(-1.18%) | BHN 105,00 ▼ -4,00(-3.67%) | BIC 22,25 ■ 0,00(0%) | BID 32,50 ▼ -0,90(-2.69%) | BMC 13,90 ▲ 0,05(0.36%) | BMI 28,00 ▼ -0,45(-1.58%) | BMP 45,40 ▼ -0,75(-1.63%) | BRC 8,90 ▼ -0,40(-4.30%) | BSI 9,78 ▼ -0,02(-0.20%) | BTP 12,50 ■ 0,00(0%) | BTT 36,10 ▼ -0,60(-1.63%) | BVH 77,20 ▼ -1,40(-1.78%) | BWE 24,80 ▼ -0,10(-0.40%) | C32 28,50 ▼ -0,10(-0.35%) | C47 13,00 ▲ 0,20(1.56%) | CAV 54,90 ▲ 0,90(1.67%) | CCI 13,80 ▲ 0,80(6.15%) | CCL 4,13 ▲ 0,08(1.98%) | CDC 0,00 ■ 0,00(0%) | CEE 14,40 ▼ -0,10(-0.69%) | CHP 23,50 ■ 0,00(0%) | CIG 3,69 ▲ 0,10(2.79%) | CII 23,30 ▲ 0,25(1.08%) | CLC 33,85 ▼ -0,10(-0.29%) | CLG 2,13 ▼ -0,16(-6.99%) | CLL 0,00 ■ 0,00(0%) | CLW 17,55 ▼ -1,25(-6.65%) | CMG 34,00 ▲ 1,00(3.03%) | CMV 13,90 ▲ 0,90(6.92%) | CMX 24,10 ▼ -0,60(-2.43%) | CNG 24,20 ▼ -2,70(-10.04%) | COM 56,70 ▲ 3,70(6.98%) | CRC 16,00 ▲ 0,30(1.91%) | CRE 25,60 ▲ 0,10(0.39%) | CSM 15,40 ▼ -0,30(-1.91%) | CSV 29,80 ▼ -0,10(-0.33%) | CTD 115,20 ■ 0,00(0%) | CTF 23,00 ▲ 1,00(4.55%) | CTG 21,20 ▼ -0,30(-1.40%) | CTI 23,00 ▼ -0,25(-1.08%) | CTS 9,50 ▼ -0,05(-0.52%) | CVT 19,95 ▼ -0,15(-0.75%) | D2D 136,50 ▼ -1,00(-0.73%) | DAG 6,65 ▼ -0,05(-0.75%) | DAH 8,30 ▼ -0,10(-1.19%) | DAT 0,00 ■ 0,00(0%) | DBD 42,60 ▲ 0,40(0.95%) | DCL 17,10 ▼ -0,70(-3.93%) | DCM 8,57 ▼ -0,07(-0.81%) | DGW 23,00 ▼ -0,35(-1.50%) | DHA 36,50 ▲ 0,10(0.27%) | DHC 41,50 ▲ 0,60(1.47%) | DHG 116,10 ▲ 2,10(1.84%) | DHM 4,33 ▲ 0,01(0.23%) | DIC 3,00 ▼ -0,05(-1.64%) | DIG 14,05 ▼ -0,05(-0.35%) | DLG 1,43 ▲ 0,06(4.38%) | DMC 72,30 ▲ 0,30(0.42%) | DPG 40,10 ▲ 1,00(2.56%) | DPM 18,55 ■ 0,00(0%) | DPR 40,40 ▼ -0,70(-1.70%) | DQC 19,30 ▼ -0,05(-0.26%) | DRC 23,20 ▼ -0,60(-2.52%) | DRH 6,95 ■ 0,00(0%) | DRL 0,00 ■ 0,00(0%) | DSN 59,40 ▲ 0,70(1.19%) | DTA 5,89 ▲ 0,34(6.13%) | DTL 40,80 ▲ 2,65(6.95%) | DTT 0,00 ■ 0,00(0%) | DVP 37,80 ▼ -0,60(-1.56%) | DXG 19,25 ▼ -0,25(-1.28%) | DXV 3,04 ■ 0,00(0%) | E1VFVN30 14,79 ▼ -0,05(-0.34%) | EIB 17,80 ▼ -0,50(-2.73%) | ELC 6,60 ▲ 0,06(0.92%) | EMC 0,00 ■ 0,00(0%) | EVE 15,60 ■ 0,00(0%) | EVG 2,77 ▼ -0,03(-1.07%) | FCM 7,29 ■ 0,00(0%) | FCN 14,70 ▼ -0,10(-0.68%) | FDC 13,80 ▼ -0,15(-1.08%) | FIR 42,20 ■ 0,00(0%) | FIT 3,10 ▲ 0,01(0.32%) | FLC 4,55 ▼ -0,03(-0.66%) | FMC 28,95 ▲ 0,40(1.40%) | FPT 45,60 ▼ -0,10(-0.22%) | FRT 51,00 ▼ -1,40(-2.67%) | FTM 23,55 ▲ 0,30(1.29%) | FTS 14,35 ▼ -0,25(-1.71%) | FUCTVGF1 0,00 ■ 0,00(0%) | FUCTVGF2 0,00 ■ 0,00(0%) | FUCVREIT 0,00 ■ 0,00(0%) | FUESSV50 13,00 ▼ -0,10(-0.76%) | GAS 106,50 ▼ -2,60(-2.38%) | GDT 38,50 ▼ -0,30(-0.77%) | GEX 22,50 ▼ -0,15(-0.66%) | GIL 32,70 ▼ -0,70(-2.10%) | GMC 42,40 ▼ -2,40(-5.36%) | GMD 27,25 ▲ 0,30(1.11%) | GSP 14,80 ■ 0,00(0%) | GTA 13,30 ▲ 0,05(0.38%) | GTN 18,20 ▼ -0,15(-0.82%) | HAG 5,16 ■ 0,00(0%) | HAH 13,75 ■ 0,00(0%) | HAI 1,61 ▲ 0,01(0.62%) | HAP 4,42 ▼ -0,07(-1.56%) | HAR 3,71 ▲ 0,24(6.92%) | HAS 8,95 ▼ -0,03(-0.33%) | HAX 14,00 ▼ -0,15(-1.06%) | HBC 16,80 ■ 0,00(0%) | HCD 4,25 ▼ -0,07(-1.62%) | HCM 25,00 ▼ -0,45(-1.77%) | HDB 26,50 ■ 0,00(0%) | HDC 16,50 ▼ -0,30(-1.79%) | HDG 39,65 ▲ 1,15(2.99%) | HHS 3,60 ▼ -0,03(-0.83%) | HID 2,49 ▲ 0,10(4.18%) | HII 12,70 ▼ -0,10(-0.78%) | HLG 8,24 ■ 0,00(0%) | HMC 13,80 ▼ -0,60(-4.17%) | HNG 15,70 ■ 0,00(0%) | HOT 0,00 ■ 0,00(0%) | HPG 32,15 ▼ -0,60(-1.83%) | HPX 26,30 ■ 0,00(0%) | HQC 1,39 ▼ -0,01(-0.71%) | HRC 40,20 ▲ 2,40(6.35%) | HSG 8,16 ▼ -0,05(-0.61%) | HSL 9,97 ■ 0,00(0%) | HT1 16,85 ▼ -0,15(-0.88%) | HTI 11,65 ▲ 0,30(2.64%) | HTL 0,00 ■ 0,00(0%) | HTN 23,05 ▲ 0,60(2.67%) | HTT 1,55 ▼ -0,02(-1.27%) | HTV 15,25 ▼ -0,05(-0.33%) | HU1 8,39 ▼ -0,02(-0.24%) | HU3 8,79 ▲ 0,19(2.21%) | HUB 16,35 ▲ 0,35(2.19%) | HVG 3,95 ▼ -0,05(-1.25%) | HVH 26,05 ▲ 0,10(0.39%) | HVN 42,85 ▲ 0,05(0.12%) | HVX 3,00 ▲ 0,04(1.35%) | IBC 23,90 ▼ -0,20(-0.83%) | IDI 8,15 ▼ -0,18(-2.16%) | IJC 10,35 ▼ -0,05(-0.48%) | ILB 21,40 ▲ 0,30(1.42%) | IMP 50,20 ▼ -1,30(-2.52%) | ITA 3,13 ▼ -0,02(-0.63%) | ITC 12,60 ■ 0,00(0%) | ITD 11,30 ▼ -0,05(-0.44%) | JVC 3,10 ■ 0,00(0%) | KAC 0,00 ■ 0,00(0%) | KBC 14,10 ▲ 0,05(0.36%) | KDC 19,20 ▼ -0,10(-0.52%) | KDH 30,95 ▲ 0,05(0.16%) | KHP 9,78 ▲ 0,22(2.30%) | KMR 3,21 ▲ 0,21(7%) | KPF 30,00 ■ 0,00(0%) | KSB 22,65 ▼ -0,30(-1.31%) | KSH 0,84 ▲ 0,03(3.70%) | L10 20,40 ▲ 0,40(2%) | LAF 7,01 ▼ -0,19(-2.64%) | LBM 27,60 ■ 0,00(0%) | LCG 10,10 ▼ -0,10(-0.98%) | LCM 0,71 ▼ -0,01(-1.39%) | LDG 9,26 ▼ -0,08(-0.86%) | LEC 18,80 ▲ 0,10(0.53%) | LGC 29,15 ▲ 1,90(6.97%) | LGL 9,45 ▲ 0,19(2.05%) | LHG 19,30 ▼ -1,50(-7.21%) | LIX 44,00 ▲ 0,50(1.15%) | LM8 0,00 ■ 0,00(0%) | LMH 12,90 ▲ 0,25(1.98%) | LSS 6,15 ▼ -0,04(-0.65%) | MBB 21,35 ▼ -0,30(-1.39%) | MCG 0,00 ■ 0,00(0%) | MCP 25,00 ▲ 0,30(1.21%) | MDG 11,85 ▲ 0,75(6.76%) | MHC 4,35 ▲ 0,01(0.23%) | MSH 59,90 ■ 0,00(0%) | MSN 87,20 ▼ -2,80(-3.11%) | MWG 88,70 ▲ 1,10(1.26%) | NAF 17,10 ■ 0,00(0%) | NAV 9,07 ▼ -0,03(-0.33%) | NBB 21,50 ▼ -0,05(-0.23%) | NCT 76,00 ▲ 1,00(1.33%) | NKG 6,31 ▲ 0,01(0.16%) | NLG 30,85 ▼ -0,35(-1.12%) | NNC 50,60 ▲ 0,60(1.2%) | NSC 92,30 ▼ -1,20(-1.28%) | NT2 27,70 ▼ -0,35(-1.25%) | NTL 24,90 ▲ 0,30(1.22%) | NVL 58,20 ■ 0,00(0%) | NVT 8,40 ▲ 0,01(0.12%) | OGC 4,55 ▲ 0,25(5.81%) | OPC 47,50 ▲ 0,50(1.06%) | PAC 37,20 ▼ -0,20(-0.53%) | PAN 30,70 ▼ -1,20(-3.76%) | PC1 23,95 ▼ -0,15(-0.62%) | PDN 82,00 ▼ -2,00(-2.38%) | PDR 24,70 ▼ -0,15(-0.60%) | PET 9,21 ▲ 0,01(0.11%) | PGC 14,70 ▼ -2,10(-12.5%) | PGD 35,20 ▼ -1,60(-4.35%) | PGI 0,00 ■ 0,00(0%) | PHC 13,25 ■ 0,00(0%) | PHR 59,20 ▼ -0,80(-1.33%) | PIT 0,00 ■ 0,00(0%) | PJT 0,00 ■ 0,00(0%) | PLP 11,50 ■ 0,00(0%) | PLX 66,00 ▼ -1,50(-2.22%) | PME 49,70 ▲ 1,20(2.47%) | PMG 20,45 ▼ -0,05(-0.24%) | PNC 11,50 ▼ -0,40(-3.36%) | PNJ 107,50 ▼ -2,00(-1.83%) | POM 7,99 ■ 0,00(0%) | POW 15,70 ▲ 0,20(1.29%) | PPC 28,20 ▲ 0,10(0.36%) | PTB 66,20 ▲ 1,10(1.69%) | PTC 0,00 ■ 0,00(0%) | PTL 3,00 ■ 0,00(0%) | PVD 19,65 ▼ -0,95(-4.61%) | PVT 16,95 ▲ 0,50(3.04%) | PXI 2,25 ▼ -0,05(-2.17%) | PXS 4,95 ▼ -0,21(-4.07%) | PXT 1,43 ▼ -0,02(-1.38%) | QBS 3,44 ▼ -0,07(-1.99%) | QCG 5,15 ▲ 0,06(1.18%) | RAL 0,00 ■ 0,00(0%) | RDP 9,40 ▼ -0,10(-1.05%) | REE 32,90 ▼ -0,15(-0.45%) | RIC 4,00 ▼ -0,20(-4.76%) | ROS 30,00 ■ 0,00(0%) | S4A 29,00 ▲ 1,50(5.45%) | SAB 261,20 ▲ 0,10(0.04%) | SAM 7,50 ■ 0,00(0%) | SAV 9,60 ▼ -1,00(-9.43%) | SBA 14,20 ■ 0,00(0%) | SBT 17,90 ▼ -0,10(-0.56%) | SBV 12,10 ▼ -0,90(-6.92%) | SC5 29,00 ▲ 1,20(4.32%) | SCD 25,85 ▼ -0,35(-1.34%) | SCR 7,12 ▼ -0,01(-0.14%) | SCS 165,00 ▲ 3,20(1.98%) | SFC 22,50 ▲ 0,05(0.22%) | SFG 17,00 ▼ -0,80(-4.49%) | SFI 26,75 ▲ 0,45(1.71%) | SGN 102,50 ▼ -1,50(-1.44%) | SGR 18,00 ▲ 0,90(5.26%) | SGT 6,84 ▲ 0,44(6.88%) | SHA 5,84 ▼ -0,01(-0.17%) | SHI 8,28 ▼ -0,02(-0.24%) | SHP 23,80 ▲ 0,10(0.42%) | SII 17,10 ▼ -1,25(-6.81%) | SJD 21,15 ■ 0,00(0%) | SJF 3,81 ▼ -0,19(-4.75%) | SJS 17,70 ▼ -0,10(-0.56%) | SKG 14,05 ■ 0,00(0%) | SMA 15,65 ▼ -1,15(-6.85%) | SMB 32,80 ▼ -0,10(-0.30%) | SMC 15,70 ▼ -0,05(-0.32%) | SPM 0,00 ■ 0,00(0%) | SRC 26,95 ▼ -2,00(-6.91%) | SRF 13,60 ■ 0,00(0%) | SSC 82,60 ■ 0,00(0%) | SSI 25,55 ▼ -0,50(-1.92%) | ST8 16,90 ▲ 0,40(2.42%) | STB 11,80 ▼ -0,20(-1.67%) | STG 14,25 ▼ -1,05(-6.86%) | STK 24,60 ▼ -1,00(-3.91%) | SVC 43,30 ▼ -0,60(-1.37%) | SVI 0,00 ■ 0,00(0%) | SVT 0,00 ■ 0,00(0%) | SZC 18,30 ▲ 0,70(3.98%) | SZL 39,50 ▼ -1,40(-3.42%) | TAC 0,00 ■ 0,00(0%) | TBC 26,00 ■ 0,00(0%) | TCB 23,20 ▼ -0,45(-1.90%) | TCD 14,20 ▼ -0,80(-5.33%) | TCH 21,20 ▼ -0,10(-0.47%) | TCL 25,30 ▼ -0,20(-0.78%) | TCM 30,50 ▼ -0,15(-0.49%) | TCO 0,00 ■ 0,00(0%) | TCR 1,89 ▲ 0,10(5.59%) | TCT 59,90 ■ 0,00(0%) | TDC 8,39 ▲ 0,02(0.24%) | TDG 2,54 ▲ 0,03(1.20%) | TDH 11,70 ▼ -0,05(-0.43%) | TDM 27,55 ▼ -0,05(-0.18%) | TDW 25,80 ▼ -0,20(-0.77%) | TEG 7,08 ▼ -0,06(-0.84%) | TGG 4,05 ■ 0,00(0%) | THG 36,40 ▲ 0,55(1.53%) | THI 36,00 ■ 0,00(0%) | TIE 0,00 ■ 0,00(0%) | TIP 19,00 ▼ -0,25(-1.30%) | TIX 0,00 ■ 0,00(0%) | TLD 5,90 ■ 0,00(0%) | TLG 53,50 ▼ -0,50(-0.93%) | TLH 5,07 ▼ -0,01(-0.20%) | TMP 42,00 ■ 0,00(0%) | TMS 0,00 ■ 0,00(0%) | TMT 9,00 ▲ 0,02(0.22%) | TNA 13,70 ▲ 0,20(1.48%) | TNC 13,90 ▼ -0,60(-4.14%) | TNI 10,35 ▲ 0,05(0.49%) | TNT 2,02 ■ 0,00(0%) | TPB 23,60 ■ 0,00(0%) | TPC 0,00 ■ 0,00(0%) | TRA 67,00 ▼ -0,50(-0.74%) | TRC 25,70 ▲ 0,70(2.8%) | TS4 7,54 ▲ 0,49(6.95%) | TSC 1,42 ▲ 0,02(1.43%) | TTB 23,55 ▲ 0,05(0.21%) | TTE 0,00 ■ 0,00(0%) | TTF 3,36 ▼ -0,11(-3.17%) | TVB 18,20 ▼ -0,40(-2.15%) | TVS 14,50 ▼ -0,10(-0.68%) | TVT 33,90 ▼ -0,30(-0.88%) | TYA 13,70 ▼ -0,25(-1.79%) | UDC 4,90 ▲ 0,06(1.24%) | UIC 35,00 ■ 0,00(0%) | VAF 9,54 ▼ -0,71(-6.93%) | VCB 66,50 ▼ -1,10(-1.63%) | VCF 190,00 ▲ 5,10(2.76%) | VCI 31,10 ▼ -0,50(-1.58%) | VDP 32,00 ▲ 0,05(0.16%) | VDS 7,60 ▼ -0,11(-1.43%) | VFG 0,00 ■ 0,00(0%) | VHC 93,20 ▼ -0,30(-0.32%) | VHM 84,50 ▼ -2,00(-2.31%) | VIC 115,00 ▼ -2,00(-1.71%) | VID 5,00 ▲ 0,04(0.81%) | VIP 5,75 ▼ -0,05(-0.86%) | VIS 24,00 ▼ -1,70(-6.61%) | VJC 119,90 ▲ 0,50(0.42%) | VMD 0,00 ■ 0,00(0%) | VND 16,35 ▼ -0,20(-1.21%) | VNE 4,17 ▲ 0,01(0.24%) | VNG 21,55 ▼ -0,15(-0.69%) | VNL 0,00 ■ 0,00(0%) | VNM 130,50 ▼ -1,60(-1.21%) | VNS 13,60 ▲ 0,10(0.74%) | VOS 1,57 ▲ 0,05(3.29%) | VPB 18,65 ▼ -0,10(-0.53%) | VPD 16,80 ▼ -0,10(-0.59%) | VPG 22,50 ▲ 0,30(1.35%) | VPH 6,19 ■ 0,00(0%) | VPI 40,65 ▼ -0,75(-1.81%) | VPK 3,40 ▲ 0,01(0.29%) | VPS 10,65 ▼ -0,10(-0.93%) | VRC 16,90 ■ 0,00(0%) | VRE 35,00 ▼ -0,25(-0.71%) | VSC 37,80 ▼ -0,10(-0.26%) | VSH 19,30 ▲ 0,20(1.05%) | VSI 28,70 ▲ 0,20(0.70%) | VTB 16,15 ▼ -0,15(-0.92%) | VTO 8,79 ▼ -0,01(-0.11%) | YBM 10,55 ▲ 0,15(1.44%) | YEG 93,50 ▼ -7,00(-6.97%) | KSH: Bị kiểm soát đặc biệt - TIE: Bị kiểm soát - CIG: Bị cảnh báo - PTC: Bị kiểm soát - HLG: Bị cảnh báo - TTF: Bị kiểm soát - CLG: Bị cảnh báo - HAI: Bị cảnh báo - DTL: Bị cảnh báo - PXT: Bị kiểm soát - VPK: Bị kiểm soát - ATG: Bị cảnh báo - TCR: Bị kiểm soát - HTT: Bị cảnh báo - PXS: Bị cảnh báo - TSC: Bị kiểm soát - FDC: Bị kiểm soát - TNT: Bị cảnh báo - HNG: Bị cảnh báo - LAF: Bị kiểm soát - VIS: Bị cảnh báo - HOSE: Thông báo tuyển dụng Đợt 1 năm 2019 - AAM: Bị kiểm soát - QCG: Bị cảnh báo - AGF: Bị kiểm soát - HAI: Bị kiểm soát đặc biệt - MCG: Bị kiểm soát - KSH: Bị cảnh báo - MCG: Bị cảnh báo - NVT: Bị cảnh báo - VOS: Bị cảnh báo - HID: Bị cảnh báo - AGR: Bị cảnh báo - ATG: Bị cảnh báo - KAC: Bị kiểm soát đặc biệt - HVG: Bị kiểm soát đặc biệt - HAG: Bị cảnh báo - VPK: Bị cảnh báo - TCR: Bị cảnh báo - TSC: Bị cảnh báo - AGF: Bị kiểm soát đặc biệt - JVC: Bị cảnh báo - CMX: Bị cảnh báo - RIC: Bị cảnh báo - OGC: Bị kiểm soát - PTL: Bị kiểm soát - LCM: Bị kiểm soát - PXI: Bị kiểm soát - CIG: Bị kiểm soát - PIT: Bị kiểm soát - HAS: Bị cảnh báo - PNC: Bị kiểm soát đặc biệt -