Select language:

gia dau tuong

giá đậu tương

Thị trường TĂCN thế giới đến ngày 25/11/2019: Lúa mì tăng phiên thứ 2 liên tiếp

Thị trường TĂCN thế giới đến ngày 25/11/2019: Lúa mì tăng phiên thứ 2 liên tiếp

 18:49 25/11/2019

Thị trường thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong ngày biến động trái chiều, trong đó đậu tương tăng 0,1% và lúa mì tăng 0,2% song ngô không thay đổi.
Thị trường TĂCN thế giới ngày 10/7/2019: Ngô thấp nhất 1 tuần

Thị trường TĂCN thế giới ngày 10/7/2019: Ngô thấp nhất 1 tuần

 20:04 10/07/2019

Thị trường thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong ngày đồng loạt giảm, trong đó lúa mì giảm 0,7%, ngô giảm 1% và đậu tương giảm 0,3%.
Thị trường TĂCN thế giới ngày 8/7/2019: Ngô tăng phiên thứ 4 liên tiếp

Thị trường TĂCN thế giới ngày 8/7/2019: Ngô tăng phiên thứ 4 liên tiếp

 02:43 08/07/2019

Thị trường thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong ngày đồng loạt tăng, trong đó lúa mì tăng 0,2%, ngô tăng 0,9% và đậu tương tăng 0,6%.
Thị trường TĂCN thế giới ngày 3/7/2019: Ngô tăng do lo ngại về điều kiện thời tiết

Thị trường TĂCN thế giới ngày 3/7/2019: Ngô tăng do lo ngại về điều kiện thời tiết

 19:16 03/07/2019

Thị trường thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong ngày biến động trái chiều, trong đó lúa mì giảm 0,1% song ngô tăng 0,4% và đậu tương tăng 0,1%.
Thị trường TĂCN thế giới ngày 1/7/2019: Đậu tương cao nhất 1 năm

Thị trường TĂCN thế giới ngày 1/7/2019: Đậu tương cao nhất 1 năm

 19:10 01/07/2019

Thị trường thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong ngày biến động trái chiều, trong đó lúa mì giảm 0,4% song đậu tương tăng 0,7% và ngô tăng 0,1%.
Thị trường TĂCN thế giới ngày 27/6/2019: Đậu tương hồi phục

Thị trường TĂCN thế giới ngày 27/6/2019: Đậu tương hồi phục

 19:53 27/06/2019

Thị trường thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong ngày đồng loạt tăng, trong đó lúa mì tăng 0,4%, đậu tương tăng 0,1% và ngô tăng 0,2%.
Thị trường TĂCN thế giới ngày 25/6/2019: Ngô tăng gần 1%

Thị trường TĂCN thế giới ngày 25/6/2019: Ngô tăng gần 1%

 19:11 25/06/2019

Thị trường thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong ngày đồng loạt tăng, trong đó lúa mì tăng 0,3%, đậu tương tăng 0,5% và ngô tăng 0,8%.
Thị trường TĂCN thế giới tuần đến 21/6/2019: Ngô tăng do mưa

Thị trường TĂCN thế giới tuần đến 21/6/2019: Ngô tăng do mưa

 04:23 21/06/2019

Thị trường thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong tuần biến động trái chiều, trong đó lúa mì giảm hơn 1% song đậu tương tăng 2%, ngô không thay đổi.
Thị trường TĂCN thế giới tuần đến 14/6/2019: Ngô cao nhất gần 4 năm

Thị trường TĂCN thế giới tuần đến 14/6/2019: Ngô cao nhất gần 4 năm

 04:43 15/06/2019

Thị trường thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong tuần đồng loạt tăng, trong đó lúa mì tăng hơn 6%, ngô tăng gần 7% và đậu tương tăng gần 4%.
Thị trường TĂCN thế giới ngày 12/6/2019: Ngô tiếp tục giảm

Thị trường TĂCN thế giới ngày 12/6/2019: Ngô tiếp tục giảm

 19:25 12/06/2019

Thị trường thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong ngày đồng loạt giảm, trong đó lúa mì giảm 0,4%, ngô giảm 0,2% và đậu tương giảm 0,2%.
Thị trường TĂCN thế giới ngày 11/6/2019: Ngô giảm tiếp

Thị trường TĂCN thế giới ngày 11/6/2019: Ngô giảm tiếp

 08:01 11/06/2019

Thị trường thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong ngày đồng loạt giảm, trong đó lúa mì giảm 0,8%, ngô giảm 0,5% và đậu tương giảm 0,4%.
Thị trường TĂCN thế giới ngày 6/6/2019: Lúa mì tăng gần 1%

Thị trường TĂCN thế giới ngày 6/6/2019: Lúa mì tăng gần 1%

 19:42 06/06/2019

Thị trường thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong ngày biến động trái chiều, trong đó lúa mì tăng 0,8% song ngô giảm 0,2% và đậu tương giảm 0,3%.
Thị trường TĂCN thế giới ngày 5/6/2019: Lúa mì giảm 2%

Thị trường TĂCN thế giới ngày 5/6/2019: Lúa mì giảm 2%

 20:20 05/06/2019

Thị trường thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong ngày đồng loạt giảm, trong đó lúa mì giảm 1,8%, ngô giảm gần 1,5% và đậu tương giảm 0,6%.
Thị trường TĂCN thế giới ngày 22/5/2019: Ngô tăng phiên thứ 8 liên tiếp

Thị trường TĂCN thế giới ngày 22/5/2019: Ngô tăng phiên thứ 8 liên tiếp

 07:51 22/05/2019

Thị trường thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong ngày đồng loạt tăng, trong đó lúa mì duy trì vững, ngô tăng 0,3% và đậu tương tăng 0,4%.
Thị trường TĂCN thế giới ngày 21/5/2019: Ngô cao nhất gần 1 năm

Thị trường TĂCN thế giới ngày 21/5/2019: Ngô cao nhất gần 1 năm

 19:25 21/05/2019

Thị trường thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thế giới trong ngày đồng loạt tăng, trong đó lúa mì tăng 1,2%, ngô tăng 1,2% và đậu tương tăng gần 0,8%.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây